La missió i l’àmbit d’actuació D’iesMed determinen la seva forma societària de cooperativa i aquesta, al seu torn, fa que la composició de socis sigui variada i singular: la riquesa d’actors permet tenir una visió global i compartida de demandes i solucions per a l’economia social i solidària.

iesMed és la confluència, en una mateixa plataforma, de tots els actors de l’economia social i solidària que comparteixen l’objectiu D’iesMed i aporten una visió global de la Mediterrània. Tot això converteix iesMed en una xarxa única que vol facilitar reflexions col·lectives, que duguin a la presa de decisions i compromisos per a l’economia social i solidària. Els diferents grups d’interès són representats en la governança D’iesMed.

Socis partícips:

“Persones jurídiques que es trobin en disposició d’oferir el seu suport econòmic, financer, logístic o institucional, per a la consecució dels seus objectius socials mitjançant la seva participació a les activitats econòmiques i socials promogudes en l’àmbit mediterrani per la cooperativa.” (Estatuts iesMed)

Es tracta d’entitats o institucions que participen a iesMed perquè hi veuen un interès particular en relació amb el desenvolupament de la seva missió i els seus serveis, en el marc dels objectius i l’estratègia D’iesMed. Són entitats interessades a desenvolupar ecosistemes territorials solidaris i sostenibles, i interconnectats en la regió de la Mediterrània occidental.

logo-cresspaca
logo-CONFAVC

Socis col·laboradors:

“Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar en la consecució de l’objecte social de la cooperativa.” (Estatuts iesMed)

Es tracta d’empreses, organitzacions i experts, els serveis i solucions dels quals entren en l’oferta global de serveis iesMed a l’economia social. Formen una “comissió tècnica”, assegurant coherència i sinergies entre els serveis, i també estudiant i elaborant nous productes i propostes.

 • Emmanuel Karsperski
 • Rudy Pignot-Malapert
 • Cristina R. Grau López
 • Laure Jongejans
 • Pere Pugés i Dorca
 • Jordi Marí de la Torre
 • Jean Louis Bancel
 • Joseba I. Polanco B
 • Eladi Crehuet Serra
 • Josep Maria Corbinos Martínez
 • Lotfi Ben Aïssa
 • Guillaume Thureau

Socis usuaris:

“Persones físiques o jurídiques que puguin utilitzar els serveis professionals que presta la cooperativa.” (Estatuts iesMed)

Es tracta de les empreses de l’economia social que, a més de sol·licitar els serveis de la cooperativa, estableixen amb iesMed una relació duradora i es comprometen amb els seus objectius.
Formen la denominada “comissió de mercats”, que té per objecte detectar les necessitats de productes i serveis de l’economia social, i col·laboren amb la “comissió tècnica” per assegurar la generació de respostes i solucions adaptades.

cov