Presència al Mediterrani

Presència al Mediterrani

L’horitzó regional de iesMed és mediterrani.

Perquè l’economia social i solidària (cooperatives, mútues, associacions, etc.)  ja té una forta presència a la Mediterrània:només a la costa occidental, més de 400.000 empreses i organitzacions representen més de 6 milions de llocs de treball. (Font: xarxa Esmed).
Perquè la constitució d’un autèntic espai mediterrani, impulsat pel procés de Barcelona i rellevat després per la Unió per al Mediterrani, constitueix una prioritat estratègica per als països de la ribera mediterrània.
Perquè l’onada democràtica que esclata a l’Àfrica del Nord, amb inquietuds comunes als moviments europeus, exigeix també una democratització de l’economia.
Perquè l’economia social i solidària contribueix de forma decisiva a la creació d’ocupació, a la cohesió social i a la reducció de les discriminacions, ja que suposa una palanca essencial per al creixement sostenible, la millora dels serveis socials, l’arrelament de les empreses al territori i la participació de ciutadans, homes i dones, a la vida econòmica. En definitiva, perquè l’economia social i solidària ha de jugar un rol essencial en la recuperació per part dels ciutadans d’un Mare Nostrum responsable i solidari.
cote-d-azur

Presència al Mediterrani

L’horitzó geogràfic de iesMed és la Mediterrània. L’economia social i solidària ja té una forta presència en aquesta regió: només a la costa occidental, més de 400.000 empreses i organitzacions representen més de 6 milions de llocs de treball.

La construcció d’un autèntic espai mediterrani de l’economia social i solidària que aglutini, relacioni, multipliqui i reafirmi la professionalitat i els valors de l’economia social i solidària, constitueix una prioritat estratègica per als països de la costa mediterrània. L’onada democràtica que esclata al nord d’Àfrica i la indignació creixent al sud d’Europa recalquen també una creixent demanda de democratització econòmica.

Davant d’aquesta realitat, iesMed i els seus socis treballen a la Mediterrània jugant aquest paper aglutinador dels actors ja existents per, de forma conjunta i aprofitant-ne la seva estructura societària (cooperativa europea), proposar solucions innovadores i alternatives, tant a nivell local com a nivell global.