Què és l’ESS?

Entenem per empreses socials aquelles entitats que operen al mercat en benefici col·lectiu dels seus usuaris i/o treballadors, generant valor econòmic i social sense prioritzar la remuneració d’un capital. Es comporten de manera respectuosa, transparent i cívica envers els seus diferents públics i aposten per un desenvolupament sostenible, responsable i intel·ligent, alhora que fan especial èmfasi a buscar solucions a necessitats socials poc o mal cobertes pels sectors públic o mercantil.

La major part de les empreses socials pertanyen a l’economia social i solidària (ESS), les grans famílies històriques de la qual són les cooperatives, les mútues i les associacions.

Economia social i solidària (ESS) i empreses socials

L’economia social i solidària es defineix d’acord amb els següents criteris:

Lliure adhesió (i sortida).
Lucre limitat i no apropiació individual del benefici.
Gestió democràtica i participativa, basada en el principi “d’una persona, un vot”, i autonomia de governança, particularment respecte dels poders públics.
Utilitat col•lectiva o social del projecte.
Iniciativa i finançament privat o mixt públic/privat.

Tres famílies de societats de persones jurídiques en proporcionen històricament la seva base social: cooperatives, mutualitats i associacions que desenvolupen una activitat econòmica.

El concepte d’empresa social amplia la seva base apropant-se a les societats de capital, sempre i quan aquestes compleixin els criteris essencials de l’ESS.

que-es-la-ESS

Les empreses socials i solidàries ofereixen avantatges competitius clars: arrelades al territori, coneixen les seves necessitats i troben les respostes més adequades, creant ocupació local sense afany especulatiu. Amb tot, sovint els manca la capacitat patrimonial i els lideratges que els permetin plantejar-se desenvolupaments ambiciosos, basats en aliances nacionals o internacionals.

Aquí és on intervé iesMed, que els facilita l’accés als recursos –financers, tècnics i d’aliances- necessaris per a impulsar el seu desenvolupament.