gobernanza

En tant que cooperativa, en la governança d’iesMed hi són representats els diferents grups d’interès.

Els seus socis poden ser:

Empreses i entitats socials.
Empreses de suport a l’economia social.
Experts diversos al servei de l’economia social.
Organitzacions, grups empresarials i federacions de l’economia social.
Institucions públiques.
Inversors amb un interès social.

Model de govern de iesMed

El model de govern de iesMed es basa en la recerca del consens entre les diverses parts, especialment entre socis de treball i les entitats partícips. Tant els usuaris (prescriptors/clients) com els socis col·laboradors (professionals/proveïdors) estan igualment convidats a formar part de la xarxa iesMed i a participar en el seu govern. Dues comissions consultives del consell rector, la de mercats i la tècnica, constitueixen els fòrums d’innovació i de participació.

Per la seva condició d’empresa social, iesMed reinverteix els seus excedents en el desenvolupament del seu objecte social i finança la inversió en nous serveis i programes gràcies als ingressos recurrents de les activitats de distribució i gestió.

grafica1-CA