PAJE-MS2 – Estructuració del sector de l’economia social, solidària i innovadora i suport al desenvolupament de l’emprenedoria dels joves

PAJE-MS2 – Estructuració del sector de l’economia social, solidària i innovadora i suport al desenvolupament de l’emprenedoria dels joves

Objectiu general:

Acompanyar el govern d’Algèria en la seva política nacional a favor de la joventut i per l’ocupació i la inserció dels joves, així com els esforços de la societat civil per què es tinguin més en compte els joves en la societat, fent-ho a través del suport a la creació d’activitats que afavoreixen l’ocupació.

Objectius particulars:

 • OP1: Estructuració del sector de l’Economia Social, Solidària i Innovadora (ESSI), que permeti la creació d’activitat econòmica i de llocs de treball nous
 • OP2: Experimentació dels dispositius innovadors que afavoreixen el lideratge i l’emprenedoria
 • OP3: Funcionament, visibilitat i estabilització dels dispositius i de les eines reforçades, desenvolupades i experimentades

Resultats esperats respecte a l’ESSI (OP1):

 • R1: S’enforteixen les capacitats dels actors institucionals i de la societat civil
 • R2: S’identifiquen, es censen i s’enforteixen els sectors d’activitat potencialment portadors i creadors d’ocupació dins l’ESSI
 • R3: Es proposa un pla de desenvolupament del sector de l’ESSI a les autoritats algerianes
 • R4: Implementació i prova de nous projectes socials i solidaris
 • R5: Les eines, metodologies i mecanismes de recol·lecta d’informació, d’anàlisi i de tractament de les dades en matèria d’ESSI es fan a través d’una cèl·lula d’observació a nivell de cada Wilaya i a nivell central
 • R6: Viatges d’estudi per a l’estructuració de l’ESSI

Poder adjudicatiu:

República Algeriana Democràtica i Popular representada pel Ministeri de treball, de l’ocupació i de la seguretat social, (MTESS)

Consorci:

 • Lideratge: GIZ INTERNATIONAL SERVICES (Alemanya)
 • Socis: PEM Consult (Alemanya), MDI Algiers Business School (Algèria), iesMed (Espanya)

Experts:

 • Experts principals: 4 experts (un dels quals cap de projecte)
 • Experts no principals permanents: 3
 • Experts a curt termini

Durada del projecte: 30 mesos (Gener 2016 – Juny 2018)

IesMed Manager: Olivier Rives, expert associat