PROJECTES SINGULARS 2017: SERVIMCOOP EL MÉS BEN VALORAT

En data 14 de desembre de 2017, ha sortit publicada la resolució provisional de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya sobre els Projectes Singulars 2017. El projecte ServimCoop, liderat per Innovació i Economia Social en la Mediterrània, Societat Cooperativa Europea Limitada (iesMed, scel), i que agrupa també la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), la Fundació CONFAVC, l’Institut Provençana, l’Ajuntament de Llinars del Vallès i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, ha obtingut la màxima puntuació en la convocatòria, obtenint així la totalitat del finançament demanat per engegar-lo.

El projecte ServimCoop té els següents objectius principals:

– Promoure edificis d’habitatges amb serveis i espais compartits, pensats per cobrir les necessitats dels usuaris en cada etapa del seu cicle vital: emancipació, maduració, plenitud i dependència;

– Prioritzar els règims de lloguer i dret d’ús, per facilitar el canvi d’habitatge per raons de mobilitat o de canvi de necessitats i per abaratir el cost de l’habitatge, preferentment en promocions sobre sòl cedit en dret de superfície o fórmules equivalents, per a evitar l’especulació;

– Impulsar el cooperativisme com a forma de promoció, de construcció, de rehabilitació, d’explotació i de gestió dels edificis, però també de la vida comunitària en general, fent partícips els mateixos actors del barri (associacions de veïns especialment);

– Fomentar plantejaments trencadors des dels principis de la economia circular o de la economia blava (reciclatge i adaptació de contenidors marítims).

Durant aquest primer any, es realitzaran els estudis de viabilitat i les gestions prèvies (accés al sòl, obtenció de llicències, creació de les cooperatives…), amb la previsió d’iniciar les construccions i aconseguir l’autonomia financera per els següents anys.

 

Deixa un comentari