Llançament del projecte FEBSCat per al Foment de l’Economia Blava Solidària (EBS) a Catalunya

Llançament del projecte FEBSCat per al Foment de l’Economia Blava Solidària (EBS) a Catalunya

Acte de presentació

7 Febrer 2020 (9:00 – 14:00) Casa del Mar, Carrer d’Albareda, 1, 08004 Barcelona

Agenda

Context i perspectiva

El passat divendres 7 de febrer, iesMed, els seus socis i experts de la EBS van celebrar l’acte de presentació del projecte FEBSCat a la Casa de Mar (Barcelona).
L’Economia Blava Solidària és un concepte integrador que neix de la conjunció de l’economia blava i l’economia social i solidària, buscant l’aprofitament integral, intel·ligent i sostenible dels recursos marins i de les zones costaneres, aplicant la perspectiva i els principis de l’economia social i solidària. L’objectiu de FEBSCat és coordinar el major nombre d’actors amb incidència potencial en la vertebració de l’economia blava solidària, posant les bases del primer clúster mundial, i atorgant-li a Catalunya un protagonisme rellevant en la conca mediterrània. Aquest programa és finançat com a “projecte singular” per el program de foment de l’economia social i del cooperativisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

L’ acte de presentació es va inaugurar amb els representants institucionals, Mohammed Elrazzaz de la Unió pel Mediterrani i Rodérick Egal, President d’iesMed, que van subratllar la importància de coordinar els esforços per a promoure l’Economia Blava Solidària i identificar junts les oportunitats per a desenvolupar-la a Catalunya i al Mediterrani. La segona sessió va permetre a iesMed eco-unión presentar els objectius de FEBSCat i com es donarà suport a iniciatives empresarials i projectes pilots. La ultima sessió “Catalunya pionera de l’Economia Blava Solidària ” va obrir un debat entre els actors i experts del sector, que van destacar els objectius comuns.
Sergi Tudela, Director General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat  de Catalunya, va saludar la contribució de la Direcció General d’Economia Social a l’acció marítima de Govern i destacar la necessitat de multiplicar les sinèrgies en aquest sector clau per a la regió. Núria Bedós va insistir en nom de la Direcció General d’Afers europeus i mediterranis sobre la importància de la governança multi-nivell per a posar en marxa l’Estratègia mediterrània de Catalunya, MedCat 2030 i Oriol Barba, director de Medicities Oriol Barba director de MedCities, va insistir en que el mateix concepte d’EBS ha de ser fruit d’una coconstrucció i afegir valor a les iniciatives que es multipliquen a la Mediterrània, especialment a l’àmbit de les administracions locals.

La segona part de la jornada va consistir en un taller participatiu en el qual van col·laborar més d’una quinzena d’actors clau tant de l’economia blava com de la ESS a Catalunya. Les discussions es van centrar sobre com treure profit de les potencialitats de l’economia blava solidària a la regió. El focus es va posar, principalment, en tres sectors de gran rellevància contextual: turisme i activitats recreatives, pesca, i conservació i medi ambient. Es van identificar les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats de cadascun d’aquests sectors, així com es va valorar el seu grau de sostenibilitat actual. Addicionalment, i amb caràcter més prospectiu, es va discutir del potencial de la ESS a l’hora de millorar la sostenibilitat de cadascun dels sectors en qüestió, en les seves variants ambiental, econòmica i social.

Resum del projecte

FEBSCat és un projecte finançat com a projecte singular per el program de foment de l’economia social i el cooperativisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Consta d’un conjunt d’estudis i accions que permetin preparar les primeres trobades mediterrànies de l’EBS a Mahdia (maig 2020, Tunísia), el pròxim Blue Social Economy Forum a Barcelona (octubre 2020) i el llançament del clúster català.


Inici: 10/2019 – Final: 10/2020
Pressupost: 250.000€
Finançament: 80%: Generalitat de Catalunya (Departament Treball)

Deixa un comentari