Fons de Suport COVID19 (FSCOVID19) Promovem l’Economia Blava al Mediterrani – FEBSMed

El programa FEBSMed, per promoure l’Economia Blava Solidària a la Mediterrània, cofinançat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (Catalunya, Balears i Occitània) i l’Associació MedEBS, és un programa liderat per la cooperativa europea iesMed, referent de l’economia social i solidària a la Mediterrània, que ha tret a relluir el concepte d’EBS, en col·laboració amb el Centre Internacional d’Estudis Agronòmics Mediterranis Avançats (CIHEAM) de Montpellier i l’ONG espanyola Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) ha establert un pont, el 2021, entre FEBSCat (2020) i el MedEBS Tour 2022, un recorregut per la Mediterrània per promoure aquest concepte que articula l’economia blava i l’economia solidària.

Finançador: