El Blue Eco Forum ja és aquí!

Una crisi mediterrània

El Mar Mediterrani és un espai geogràfic cultural únic que uneix a 22 països i a més de 450 milions de persones, la majoria de les quals viuen a la franja costanera. Trencant la seva història de solidaritat i prosperitat compartida, un seguir de crisis amenacen el seu futur.

En l’àmbit ambiental, el canvi climàtic i la contaminació humana degraden la qualitat dels recursos naturals irreversiblement alhora que debiliten l’accés segur a l’aigua, a l’energia i als aliments.

En l’àmbit geopolític, els conflictes ideològics, polítics i armats provoquen migracions incontrolades i turbulències socials dins i entre països.

En l’àmbit econòmic, els alts índexs d’atur i la baixa competitivitat augmenten la pobresa i les desigualtats entre els ciutadans.

 

 

L’Eco-fòrum, un lloc pel canvi

L’objectiu de l’eco-fòrum és reflexionar sobre aquests reptes regionals de manera col·laborativa, creativa i participativa. Es centra en el Mar Mediterrani com a font d’oportunitats per al benestar comú i imagina noves solucions per a un desenvolupament més sostenible de la regió del Mediterrani.

Aquest esdeveniment, organitzat per la societat civil mediterrània, ofereix debats, tallers, exposicions i reunions, virtuals i presencials, amb la participació dels principals interessats del món polític, econòmic i social euromediterrani.

 

Edició 2020: Economia Blava Solidària

L’edició del 2020 es centra en l’Economia Blava Solidària (EBS), un nou concepte que fusiona les oportunitats de l’Economia Blava Sostenible (EB) amb els beneficis de l’Economia Social i Solidària (ESS). Construint sobre els aprenentatges d’una iniciativa llançada des de Catalunya, discutirem les polítiques, les estratègies i un full de ruta per la integració de l’Economia Blava Solidària al Mediterrani.

 

Objectius de l’esdeveniment

● Sensibilitzar als agents públics i privats sobre les oportunitats de creixement econòmic sostenible vinculades a l’Economia Blava Solidària a Catalunya i al Mediterrani
● Difondre les mesures i accions que s’estan duent a terme a Catalunya i en altres regions euromediterrànies per a promoure l’EBS
● Involucrar als organismes públics i als agents socials en el desenvolupament de polítiques i programes de promoció de l’EBS

 

Valors & Principis

En el marc d’aquest fòrum, es busca promoure els valors de l’Economia Blava i l’ESS:

● respecte i conservació dels recursos ambientals i marins
● respecte pel benestar social, cultural i econòmic de les persones
● promoció de l’economia verda/blava, local, solidària
● custòdia i conservació del patrimoni cultural i social

 

Audiència & Participants

L’esdeveniment està obert a una àmplia gamma de participants de la regió Mediterrània, entre ells:
● representants de comunitats locals, autoritats municipals i regionals
● actors de l’Economia Blava, en particular del turisme costaner, la pesca i l’aqüicultura, les energies marines, les biotecnologies, el transport marítim, els ports, la conservació del medi ambient, etc.
● actors de l’Economia Social Solidària, en particular associacions, cooperatives, mútues, confraries de pescadors, empreses socials, etc.
● investigadors, experts i organismes públics i privats d’inversió i desenvolupament
● professionals i ciutadans interessats en la sostenibilitat social i ambiental i en els assumptes euromediterranis

 

Inscripció & Metodologia

A causa de les restriccions derivades de la crisi de la COVID-19, aquest esdeveniment s’organitzarà plenament en línia fent ús de tecnologies interactives i metodologies innovadores per a promoure la participació activa i el pensament col·lectiu. Es disposarà d’interpretació simultània per a assegurar la diversitat i inclusió de participants de tota la regió del Mediterrani.

 

 

 

Inscripcions aquí

 

http://www.eco-forum.org/

 

 

 

Deixa un comentari