Empreses socials

iesMed és una plataforma cooperativa de dinamització de l’Economia Social Mediterrània, amb seu a Barcelona.

Mediterrània Ecosistemes

iesMed contribueix a la construcció i rèplica d’ecosistemes territorials solidaris i sostenibles (ETSS) generadors d’activitat econòmica.

Serveis

Com a plataforma multiactors oferim un conjunt de serveis assegurant, si s’escau, sinergies entre ells i possibles mutualitzacions de recursos.

Actualitat